De discussie rond de Oostvaardersplassen heeft de laatste tijd voor de nodige opschudding gezorgd. De natuur wel of niet zijn gang laten gaan, grote grazers wel of niet bijvoeren en edelherten wel of niet afschieten: de media smulden ervan. Op 30 december 2018 komt het tv-programma Medialogica met een aflevering over de mediagekte rond het natuurgebied, om 21.05 op NPO2. Want in hoeverre zijn deze media een betrouwbare gids geweest?

Discussie over bijvoeren grote grazers

Tot voor kort hadden de Oostvaardersplassen het imago van een ongerept natuurgebied, een plek waar de mens nauwelijks ingreep en de fauna zijn gang kon gaan. Een bijzondere plek waar je prachtige wandelingen kunt maken. Inmiddels is het een plek waarover een eindeloze discussie is ontstaan. Vandaag de dag worden boswachters bedreigd, grote grazers bijgevoerd door burgers en ontstaan er allerlei rellen over het welzijn van de dieren. Onder druk van alle actievoerders besloot de provincie Flevoland de grazers zelf bij te voeren, maar past dit wel in de ideologie van de Oostvaardersplassen? Het is een discussie waar geen einde aan lijkt te komen.

Van ecologische droom tot nachtmerrie

Herten op de Oostvaardersplassen

Herten op de Oostvaardersplassen

Het tv-programma Medialogica gaat over hoe de werkelijkheid verdreven kan worden door beelden, met als gevolg een nieuwe werkelijkheid. In de aflevering over de Oostvaardersplassen wordt de jarenlange strijd gereconstrueerd rond het beeld van de Oostvaardersplassen en het welzijn van de grote grazers. Er wordt belicht hoe een natuurgebied in onze beeldvorming kon uitgroeien van een ecologische droom tot een sensationele nachtmerrie.

Boswachter aan het woord

Hoe konden de gemoederen zo hoog oplopen en wat zijn de gevolgen voor de betrokkenen? Medialogica probeert hier een antwoord op te vinden en blikt terug met medewerkers van Staatsbosbeheer, ecologen, filmmakers, actievoerders en bestuurders. Ook een van de boswachters doet zijn verhaal. Hiermee hoopt het programma een boel heisa te verduidelijken. Medialogica: Oostvaardersplassen – Van droom tot nachtmerrie is zondag 30 december 2018 te zien op NPO2, om 21.05 uur. Bezoek de website voor meer informatie over het programma.

Review deze post