Colofon

Colofon

Redactieadressen Buitenleven

Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven
E-mail: redactie@buitenleven.nl
Telefoon: 040 8447644
www.buitenleven.nl
Like ons op Facebook: www.facebook.com/buitenlevenmagazine
Volg ons op Instagram: @buitenlevenmagazine

 

Redactie

Hoofdredactie Francine Polis Eindredactie Evelien Boutsen Redactie Evelien Boutsen, Roos Franssen, Francine Polis Vormgeving Fleur Heitling Directeur Uitgever Rob de Baar Marketing Sven Piekstra, Daniëlle Veraart, marketing@bcm.nl Druk PreVision Eindhoven

 

Abonnementen

Buitenleven verschijnt 9 keer per jaar. Een los nummer kost € 11,50, een jaarabonnement bedraagt € 97,50. Abonnees woonachtig in het buitenland krijgen portokosten doorberekend. Voor adreswijzigingen, vragen over betalingen en bezorging kunt u contact opnemen met BCM Abonnementenservice: abonnement@bcm.nl. Of bel 085 7600237, dinsdag en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.

 

Aanmelden en opzeggen

U kunt zich aanmelden via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Buitenleven’. Abonnementen kunnen twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk worden opgezegd via abonnement@bcm.nl o.v.v. ‘Buitenleven’ of per post: BCM MEDIA Abonnementenservice, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven.

 

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt BCM MEDIA persoonsgegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op Buitenleven magazine of de Buitenleven nieuwsbrief, een magazine bestelt of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt. Hierbij gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. BCM MEDIA gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor zijn overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van BCM MEDIA BV op de hoogte te brengen.

 

Advertenties

Media accountmanager: Henk Hoekman, 040 8447644 of henk.hoekman@bcm.nl
Sales support: Sia Eltink, 040 8447667, support@bcm.nl

 

Copyright

De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad of een ander onderdeel van Buitenleven. Niets uit deze uitgave of uit andere onderdelen mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.