Natuurlijk heeft ieder dier een belangrijk aandeel in de biodiversiteit, maar duiven kunnen soms toch knap lastig zijn. Een bekend probleem bij duiven: ze poepen alles onder. Van je tuin en terras tot de auto en je balkon. Wie duiven wil verjagen of weren, probeert dat op een diervriendelijke manier met geluid of andere verschrikkers.  

Duivenpoep, een grote ergernis van veel mensen.

Waarom zou je duiven verjagen?

De voornaamste reden dat de meeste mensen duiven willen verjagen, is de vogelpoep. Duiven poepen veel en vaak, waardoor in een mum van tijd je hele stoep is bevuild. Duivenpoep kan bovendien de lak van je auto aantasten en kan schadelijk zijn voor verf en steensoorten. Ontdek je vogelpoep op je auto of terras, verwijder dit dan zo snel mogelijk. Daarnaast worden duiven niet zonder reden ‘ratten van de lucht’ genoemd: de vogels kunnen ziektes zoals salmonella overdragen. Tot slot zijn sommigen duiven liever kwijt dan rijk omdat ze het vervelend vinden als zij ’s ochtends worden gewekt door het geluid van koerende duiven. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze een nest bouwen in de dakgoot.

Stadsduiven stammen af van de postduif.

Van postduif naar stadsduif

Van de meeste duivensoorten heb je eigenlijk helemaal geen last, denk aan de schattige Turkse tortel. Maar de stadsduif (Columba livia domestica) zorgt wel voor overlast. De voorvader van deze duif is de rotsduif, de oorspronkelijke postduif. Deze zijn vooral door mensen gefokt. Toen vele ervan in WOII werden vrijgelaten, was dat het begin van de verspreiding door Europa. Vele keerden namelijk niet terug naar hun nest, maar vonden een andere plek om te leven. De stadsduif legt veel eieren, gemiddeld zo’n twintig per jaar. Dat betekent dat ze bijna het hele jaar door broeden. Het duurt zeventien dagen voor een ei uitkomt en ook de kwaliteit of plek van een nest maakt deze duif niet veel uit. Geen wonder dus dat er zo veel stadsduiven zijn.

De houtduif maakt doorgaans geen stevige en solide nesten.

Vaak een houtduif in de winter

Een andere bekende verschijning in de tuin of op het balkon is de houtduif (Columba palumbus), die voor net zo veel overlast zorgt als de stadsduif. Deze soort komt ook wijdverspreid in West-Europa voor en broedt eveneens het hele jaar door. Houtduiven hebben drie tot zes legsels per jaar. De nestjes zijn niet altijd succesvol, want veel van de legsels mislukken door de krakkemikkige nesten die de vogels maken. Bijvoorbeeld op een dunne tak van een boom, opgebouwd uit (te) dunne takjes. In de wintermaanden zie je mogelijk vaker houtduiven, omdat vele de kou in Scandinavië ontvluchten en hier overwinteren.

Span een touwtje over de rand, en dit rijtje duiven vindt een andere zitplek.

4x Duiven verjagen van je balkon

Maar wat kun je doen om deze tuinvogels te weren? Een veelgebruikte oplossing om duiven weg te houden van je balkon is het plaatsen van duivenpinnen op de balustrade. Gebruik deze niet! Ze kunnen duiven verwonden. Enkele manieren die wél diervriendelijk zijn:

  • Span een strak touwtje net boven de balustrade. De duif kan daar geen evenwicht op vinden en zal dus een ander plekje zoeken.
  • Eenzelfde effect bereik je met een plastic zak, want duiven zitten bij voorkeur niet op plastic.
  • Een andere of juist extra mogelijkheid is het ophangen van reflecterende objecten, zoals cd’s of aluminiumfolie. De duif zal door de terugkaatsing van licht niet goed kunnen zien en door de beweging worden afgeschrikt en wegblijven.
  • Laat je niet verleiden om namaak kraai of neproofvogel te kopen. De ervaring leert dat een duif redelijk snel in de gaten heeft dat deze niet gevaarlijk zijn. Het geluid van roofvogels kan daarentegen wel doeltreffend zijn.

Duiven nestelen zich ook onder dakgoten.

4x Duiven verjagen uit je tuin

Een groot nadeel aan het verjagen van duiven uit je tuin, is dat je er ook veel andere (tuin)vogels mee weert. De vraag is dus of je het dat waard vindt. Verschillende manieren:

  • Een bekende methode om duiven te weren uit je tuin is het gebruik van ultrasone geluiden. Daarnaast wordt er ook voor je tuin soms aangeraden om roofvogelgeluiden in te zetten.
  • Wat helpt is geen vogelvoer in je tuin strooien en geen water neerzetten. Want biedt je dit aan, kun je er donder op zeggen dat er ook duiven op afkomen. Tip: hang kleine bakjes of bolletjes vogelvoer op; duiven zijn te groot om hier grip op te vinden.
  • Als tamme stadsduiven een nest hebben gebouwd onder je dak of in de goot en overlast bezorgen, kun je het nest verwijderen zodat ze er niet in terugkomen. Ook als je ziet dat een nest in aanbouw is, kun je het al weghalen. Het is verboden een nest met eitjes of jongen weg te halen, dus haal het pas weg nadat de jonge vogels zijn uitgevlogen. Bovendien sterven zij anders. Draag bij het weghalen handschoenen en een mondkapje, zodat je geen schadelijke stoffen inademt.
  • Er zijn verschillende geuren waar duiven niet van houden. Sterke kruidengeuren als van peper, knoflook of mottenballen staan ze niet aan en kun je dus in je tuin verspreiden.

Meer weten over vogels? Check de uitgebreide vogelpagina, boordevol tips, tricks en vogelweetjes.

3.1/5 - (72)