Tijdens de winter lag de stofwisseling bijna helemaal stil en van bewegen en eten was vrijwel geen sprake. Inmiddels is de temperatuur gestegen en gaan padden, kikkers en salamanders op reis om zich voort te planten voor de jaarlijkse paddentrek ofwel amfibieëntrek. Om te voorkomen dat ze omkomen op de weg, kun je ze een handje helpen.

Verkeersslachtoffer nummer één

De paddentrek is voor veel kikkers en padden een gevaarlijke reis waarbij ze vaak sneuvelen, omdat ze drukke wegen moeten oversteken. Er zijn daarom diverse initiatieven die ervoor zorgen dat deze amfibieën wel veilig aan de overkant van de straat komen. Zo staan er waarschuwingsborden naast sommige wegen, zijn er speciale tunnels voor faunapassage en organiseren werkgroepen overzetacties. Op die manier komen de dieren bij hun poel en kunnen ze zich rustig voortplanten.

Help amfibieën oversteken tijdens de paddentrek – natuur bij Buitenleven magazine

Vrijwilligers helpen bij het veilig oversteken van bijvoorbeeld de gewone pad tijdens de paddentrek.

Verschillende padden en kikkers

De meest voorkomende brokkenpiloot tijdens de paddentrek is de gewone pad (Bufo bufo). Deze wordt het vaakst overgezet en geteld. Het is een pad met een wratachtige huid in variabele bruintinten. Zijn buik is lichtgrijs tot bijna wit. Ook de bruine kikker (Rana temporaria) en de kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) zoeken hun weg naar een poel om eitjes te leggen. De bruine kikker is net als de gewone pad zeer variabel in bruintinten, maar ziet er ietwat eleganter uit. Hun eitjes zijn gemakkelijk te onderscheiden: de gewone pad legt lange strengen, de kikker legt ze in klonten.

Zet zelf kikkers over tijdens de paddentrek

Ieder jaar sterven er weer schrikbarend veel padden en kikkers. Gelukkig staan daar veel initiatieven tegenover om de amfibieën te redden van de dood. Voorafgaand aan de paddentrek plaatsen vrijwilligers schermen en emmers langs de wegen die gevaarlijk zijn om over te steken. Die emmers legen ze dagelijks aan de overkant van de weg. Je kunt je makkelijk aansluiten bij een paddenwerkgroep bij jou in de buurt. Kijk voor een overzicht van deze werkgroepen op Padden.nu. Daar vind je daar ook de contactgegevens om je aan te melden.

Review deze post