De dramatische daling van het aantal insecten is inmiddels tot veel mensen doorgedrongen. Deze daling is aanleiding voor de Vlinderstichting om een lezing te houden: Insectensterfte, hoe ernstig? Op dinsdag 13 november in Stroomhuis Natuur & Landschap in Neerijnen (GL) zijn geïnteresseerden welkom.

76% minder insecten

Vorig jaar oktober bleek uit wetenschappelijk onderzoek in 31 Duitse natuurgebieden dat de totale biomassa van vliegende insecten de laatste 27 jaar met 76% is afgenomen. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen – onder wie lezinggever Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting – concludeerden vervolgens dat de situatie voor insecten ook in Nederland allesbehalve geruststellend is. Dat is te lezen in het rapport ‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes’.

Zandbijen ofwel Andrena’s vormen de grootste groep wilde bijen in Nederland.

Zandbijen ofwel Andrena’s vormen de grootste groep wilde bijen in Nederland.

Bijen en vlinders zijn er het slechtst aan toe

Van alle vliegende insecten is het met de bijen en vlinders het slechtst gesteld. Ons land telt zo’n 360 soorten wilde bijen, waarvan ongeveer de helft staat op de Rode Lijst (sterk bedreigd en/of zeldzaam). Al 34 bijensoorten zijn uit Nederland verdwenen en bij hommels zijn zelfs 21 van de 29 soorten nagenoeg uitgestorven. Van de 53 vlindersoorten zijn er zeventien recent verdwenen uit ons land en staat 68% op de Rode Lijst.

Intensieve landbouw een van de oorzaken

De dalende aantallen hebben direct of indirect te maken met de intensivering van met de landbouw samenhangende factoren, zoals het overvloedig gebruik van meststoffen (vooral stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen (vooral insecticiden). Van alle insecten hebben vooral bijen en vlinders last van intensieve landbouw, maar zij lijden ook onder het staken van extensief beheer (begrazing en hooien), bosbouw, habitatversnippering en klimaatverandering.

Het heideblauwtje (Plebejus Argus) is schaars en komt lokaal vooral voor op de hogere zandgronden in Noordoost-, Midden- en Zuid-Nederland.

Het heideblauwtje (Plebejus Argus) is schaars en komt lokaal vooral voor op de hogere zandgronden in Noordoost-, Midden- en Zuid-Nederland.

Kun je iets doen tegen insectensterfte?

Tijdens de lezing zal Michiel Wallis de Vries antwoorden geven op vragen die zijn gesteld door de werkgroep Natuur & Landschap Stroomhuis. Hoe ernstig is de insectensterfte? Wat zijn de gevolgen? Is er al sprake van een kantelpunt? En, ook interessant: wat kunnen we er als individu aan doen? Of moet de politiek het probleem oplossen?
Vind meer informatie over toegang op de website van de Vlinderstichting.

5/5 - (1)