Iedere herfst maken vogels zich klaar voor een lange reis naar het zuiden. Gelukkig komen in de winter ook trekvogels terug uit koudere broedplaatsen. Door de stijging van de temperatuur zullen de verspreidingsgebieden van vogels geleidelijk opschuiven naar het noorden.

Nederland ligt strategisch

Dit is te lezen in Buitenleven, 2018/8, die 21 september verschijnt. In het artikel ‘Nederland trekvogelland’ kun je lezen dat nergens anders in Europa trekvogels op zo’n klein oppervlak in zulke grote getalen voorkomen. Dat komt doordat Nederland strategisch ligt. Ook is hier voor vogels alle ruimte om voedsel te vinden en te rusten. Met name watervogels die de Oost-Atlantische trekroute (van de arctische broedgebieden naar overwinteringsplekken in Europa en Afrika) vliegen, stoppen hier onderweg. Een onmisbare pitstop om de immense afstanden te kunnen overbruggen.

De Europese bijeneter (Merops apiaster)

De kleurrijke Europese bijeneter (Merops apiaster) zie je de laatste jaren vaker in Nederland.

Mildere winters voor trekvogels

Nieuw is dat veel trekvogels de laatste jaren hun reis aanpassen, wat volgens tal van studies vooral met het klimaat heeft te maken. Het gevolg van die temperatuurstijging zie je het beste doordat we ineens soorten tegenkomen die hier vijftien tot twintig jaar geleden niet of nauwelijks voorkwamen. Ook in noordelijke landen zijn de winters milder, waardoor vogels daar blijven of hun reis verkorten. Zo trekt te spotvogel meer noordwaarts en biologen verwachten dat deze soort zelfs uit Nederland gaat verdwijnen.

Onderzoek temperatuurstijging

In het artikel komen enkele deskundigen aan het woord, zoals Ruud Foppen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. In onderstaand filmpje legt hij uit hoe een dergelijk onderzoek in zijn werk gaat en waarom sommige conclusies kunnen worden getrokken. “Door de hogere temperaturen zullen de verspreidingsgebieden van trekvogels geleidelijk opschuiven naar het noorden”, zegt hij. “Bepaalde soorten zullen hier toenemen en bepaalde soorten zullen afnemen. Klimaatverandering heeft op dit moment al aantoonbare effecten. Er zijn vogels die profiteren en soorten die het lastiger krijgen.”

Review deze post