We hebben steeds minder weidevogels in Nederland. Om die terugloop een halt toe te roepen heeft de Vogelbescherming de actie ‘Elke meter telt’ opgezet, waarbij iedereen weidevogels kan helpen te overleven.

Scholeksters

Vijf grote gebieden

Voor de actie kun je voor € 5 10 m² grasland laten omtoveren tot een bloemrijke weide. De Vogelbescherming wil zo een leefbaar en gezond weidelandschap voor de vogels creëren. Dat is nodig, want anno 2018 vinden ze nauwelijks nog een plekje op onze graslanden. Zo zijn er bijna geen insecten meer waar ze hun jongen mee kunnen voeden. Met het ingezamelde geld pakt de Vogelbescherming samen met boeren vijf grote gebieden aan waar weidevogels een goede kans hebben te overleven en zich voort te planten. Kale, monotone graslanden worden veranderd in bloemrijke weidevogelgebieden.

Kievit

Van grasland naar bloemrijke weide

Weidevogels leven in bloemrijke, natte weilanden. Door de natte grond krijgen kruiden en bloemen alle ruimte om te groeien. Daar komen veel insecten op af, die de weidevogels wel duizenden per dag eten. Bloemrijke weilanden zijn grotendeels uit Nederland verdwenen, waardoor de vogels dreigen uit te sterven. De afgelopen jaren is het aantal grutto’s met 60% en de kievit met 45% gedaald. Jaarlijks zijn er 3-5 % minder grutto’s in Nederland.

Meer info en meedoen

Het doel is om voor 1 juli 100.000 m² ‘omgetoverd’ weiland te hebben. Daar is € 50.000 voor nodig. Ben je benieuwd welke gebieden omgetoverd kunnen worden tot bloemrijk grasland of wil je meedoen? Kijk voor meer informatie op de website Red de Rijke Weide.

Review deze post